Nota legal

/Nota legal
Nota legal 2019-07-03T12:31:08+02:00

Avís legal

Benvingut a la pàgina WEB d’AUFUCE, S.L.

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa que www.aufuce.cat  és un domini de l’empresa AUFUCE, S.L. amb domicili social a Crta. Sant Feliu de Guíxols, 26 – 17004 (Girona)i amb telèfon T. 972485381 o l’e-mail: aufuce@aufuce.com.

La societat es denomina AUFUCE, S.L amb CIF: B17502675 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 1022 Foli 57 Full GI-18471 Insc. 1ª

Normes d’utilització

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis,  de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  AUFUCE, S.L es titular o amb llicències llegítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.

AUFUCE, S.L no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

AUFUCE, S.L no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes
  • Intromissions mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús inadequat d’aquesta WEB.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis.

A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

 

 

Política de privacitat

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi  quan es navego o interactuï a través de qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què es pot presentar (Facebook, Twitter, Instagram, etc..).

També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultar, enviar fotos, comentaris, etc… i, per tant, proporcionar Informació de les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat

Qui es el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per AUFUCE, S.L. amb domicili social a Crta. Sant Feliu de Guíxols, 26 – 17004 (Girona), CIF B17502675,  telèfon T. 972485381  i  l’e-mail: aufuce@aufuce.com.

Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?

Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Formulari de contacto WEB Nom i mail Respondre a la pregunta. Legitimat per la seva petició prèvia.

Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment

La nostra empresa

 

 

 

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

  1. – En compliment d’una relació contractual.
  2. – Quan ens doneu el vostre consentiment.

3.- Per a l’interès legítim d’AUFUCE, S.L. per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: aufuce@aufuce.com.

Dades no pertinents

AUFUCE, S.L.  adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes

Quant de temps es mantindrà les seves dades?

AUFUCE, S.L. conserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.

A qui comunicarem les seves dades?

AUFUCE, S.L.  només cedirà les seves dades en els serveis que s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà l’objecte de la comunicació i compartida amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

AUFUCE, S.L.  assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a la disposició de tercers del seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.

Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?

Dret Contingut Canal de atenció
Accessos Podrà consultar les seves dades personals gestionades per  AUFUCE, S.L.  

 

 

 

 

aufuce@aufuce.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de  les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades  personals.
Limitació del tractament Pots sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

-Mentre es comprovi l’exactitud de les dades en el cas que hagi exercit el dret de rectificació.

-Quan AUFUCE, S.L.  no necessitem tractar les seves dades, però si siguin necessàries per a l’exercici o la defensa dels seus drets

Portabilitat Vostè pot rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.