Empresa

/Empresa
Empresa 2018-01-12T18:03:04+01:00

Des de l’any 1997, a AUFUCE ens dediquem exclusivament a desenvolupar serveis globals per a cementiris (ampliació, construcció, manteniment, serveis d’inhumació, neteja, jardineria, administració, informatització, etc.) i construcció i gestió de Tanatoris. Des dels nostres inicis, a AUFUCE confeccionem làpides i els seus complements adaptats a cada necessitat.

La missió de l’empresa és la de donar un servei integral de gestió de cementiris basant-se en tot moment en un servei de qualitat.

La visió, l’organització s’esforça per millorar els seus serveis apostant en tot moment pels avenços tecnològics en el sector.
Els valors són els que recolzen la visió d’una empresa i donen forma a la missió, la cultura i reflexen els estàndards de la institució. Podríem dir que són l’essència i la identitat d’una empresa.

Respecte

AUFUCE  procura pel respecte dels drets i la dignitat de totes les persones i famílies i també, pel compromís envers el medi ambient.

Professionalitat i innovació

La professionalitat s’adquireix amb l’estudi i la experiència. Aquesta és una empresa amb més de 15 anys en el sector on en tot moment procura per mantenir-se actualitzada pel que fa els coneixements generals i específics de la seva activitat professional i d’aquesta manera apostar per la qualitat i vetllar pels interessos dels seus clients.

Responsabilitat Social

A AUFUCE vetllem pel medi ambient tractant els residus (poda, runa, fusta, metall…) que es generen del manteniment dels cementiris reciclant-los segons convingui en cada cas.